Novillada non piquée du 14 août à 11 heures

Novillos de Alma Serena et La Espera

El MELLI (Sanlucar) – MOLI DE RONDA (Ronda) –
Eric OLIVERA (Badajoz) – Marcos LINARES (Linares) – Ismaël MARTIN( Salamanque) – Tristan
BARROSO (Landes)

Novillada piquée du 15 août à 11 heures

4 novillos de Zacarias Moreno

Jean Baptiste MOLAS (Dax) – José Fernando MOLINA
(Albacete) – Leandro GUTIERREZ (Cali) – Manuel PERERA (Badajoz)